Język angielski to twoja przyszłość

Zapraszamy do udziału w projekcie, w ramach którego skorzystasz z
bezpłatnych szkoleń z języka angielskiego!

                Projekt pt.: ,,Język angielski to twoja przyszłość” nr RPWP.08.02.00-30-0062/18 realizowany przez Fundację Dar Edukacji w partnerstwie z Fundacją Inicjowania Rozwoju Społecznego, w okresie 31/12/2019 – 31/10/2021 ma na celu podniesienie poziomu biegłości językowej Uczestników Projektu o jeden stopień wg. Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, potwierdzonego uzyskaniem zewnętrznego certyfikatu.

                Projekt skierowany jest do osób dorosłych w wieku aktywności zawodowej, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze województwa wielkopolskiego. W szczególności zachęcamy do zgłaszania się osoby o niskich kompetencjach/kwalifikacjach, w wieku 50+ oraz niepracujące, bezrobotne lub bierne zawodowo.

Uczestnicy projektu objęci zostaną wsparciem w zakresie kursów języka angielskiego dostosowanego do zdiagnozowanego poziomu wyjściowego, w wymiarze 120h (2 bloki po 60h). Minimalny wymagany poziom obecności uczestników na szkoleniach wynosi 80%.

Zakończeniem udziału w projekcie będzie przystąpienie do egzaminu zewnętrznego, mającego na celu potwierdzenie nabytych umiejętności językowych, poprzez uzyskanie stosownego certyfikatu, który stanowi formalne potwierdzenie zdobycia określonego poziomu biegłości językowej zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

Zajęcia i egzamin certyfikacyjny są całkowicie bezpłatne, tj. w 100% dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dokumenty:

Komplet dokumentów należy przesłać do biura projektu.

Biuro projektu/ Kontakt:                                               

ul. Hoża 1, 60-591 Poznań                          

tel.: + 61 642 98 63, 506 673 799                                         

e-mail: firs@firs.org.pl 

W odpowiedzi na zagrożenie epidemiologiczne COVID-19 organizujemy
Szkolenia w trybie zdalnym w czasie rzeczywistym

Prosimy o zapoznanie się z poniżej wskazanymi informacjami:

  • Zajęcia realizowane są za pomocą platformy ClickMeeting [https://clickmeeting.com/pl]
  • Ponieważ ClickMeeting jest platformą opartą na przeglądarce, to minimalny wymaganiem sprzętowym, jakie musi spełniać komputer uczestnika to korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji w zależności od używanej przeglądarki: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge (Chromium), Yandex lub Opera.
  • Aby wziąć udział w webinarium wejść w link, który zostanie przesłany drogą mailową do każdej z osób biorących udział w danym dniu w szkoleniu. Link aktywny jest do momentu zakończenia się wydarzenia.
  • W webinarium można uczestniczyć za pomocą przeglądarki internetowej na komputerze, lub aplikacji mobilnej pobranej na urządzenia mobilne ze strony http://www.clickmeeting.pl/funkcjonalnosci/aplikacja-mobilna
  • Minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego, jakim musi dysponować uczestnik: Dźwięk – 512 kbps, Dźwięk + obraz SD – 512 kbps + 1 Mbps, Dźwięk + obraz HD – 512 kbps + 2 Mbps.

W przypadku chęci udziału we wsparciu w formie zdalnej należy przedłożyć oświadczenie dotyczące uczestnictwa w zajęciach językowych w trybie zdalnym

Aktualności

Informujemy, iż od marca 2020 r. rozpoczęła się rekrutacja do projektu ,,Język angielski to twoja przyszłość”. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem. Chętnych do udziału w projekcie prosimy o dostarczenie wymaganych dokumentów: kwestionariusz zgłoszeniowy, oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych oraz deklarację uczestnictwa. W przypadku zarejestrowanych osób bezrobotnych prosimy o dostarczenie zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy. Osoby niepełnosprawne dodatkowo powinny dostarczyć oświadczenie o posiadanym stopniu niepełnosprawności lub dołączyć orzeczenie wydane przez właściwy organ. Dokumenty rekrutacyjne i regulamin znajdują się w zakładce „Dokumenty”.

02/03/20

Harmonogram zajęć:

Lp.Nazwa grupy.Forma zajęć.Harmonogram szkolenia.Poziom kursu.
1Witkowo 1WstrzymaneWtorki: 14:00 – 16:30
Czwartki: 14:00 – 16:30
Poz. A0-A1  
2Budzyń 1WstrzymaneŚrody: 9:00 – 11:30Poz. A0-A1  
3Witkowo 2WstrzymanePoniedziałki: 17:00 – 19:30
Środy: 17:00 – 19:30
Poz. A0-A1
4Czerniejewo 1ZdalnePiątki: 15:00 – 17:30Poz. A0-A1
5Czerniejewo 2ZdalnePiątki: 17:30 – 20:00Poz. A0-A1
6Konin 1ZdalnePoniedziałki: 18:30-21:00
Środy: 18:30 – 21:00
Poz. A0-A1
7Konin 2WstrzymanePoz. A0-A1

Miejsce realizacji szkolenia:

  • Witkowo: Centrum Kultury im Krzysztofa Szkudlarka  ul. Jana Pawła II 3
  • Budzyń: Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Lipowa 1

*podane dni i godz. szkoleń są orientacyjne i mogą ulegać zmianą; zajęcia dostosowywane są na bieżąco do potrzeb zgłaszanych przez uczestników szkoleń.

daredukacji.pl