Język angielski to twoja przyszłość

Zapraszamy do udziału w projekcie, w ramach którego skorzystasz z
bezpłatnych szkoleń z języka angielskiego!

                Projekt pt.: ,,Język angielski to twoja przyszłość” nr RPWP.08.02.00-30-0062/18 realizowany przez Fundację Dar Edukacji w partnerstwie z Fundacją Inicjowania Rozwoju Społecznego, w okresie 31/12/2019 – 31/10/2021 ma na celu podniesienie poziomu biegłości językowej Uczestników Projektu o jeden stopień wg. Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, potwierdzonego uzyskaniem zewnętrznego certyfikatu.

                Projekt skierowany jest do osób dorosłych w wieku aktywności zawodowej, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze województwa wielkopolskiego. W szczególności zachęcamy do zgłaszania się osoby o niskich kompetencjach/kwalifikacjach, w wieku 50+ oraz niepracujące, bezrobotne lub bierne zawodowo.

Uczestnicy projektu objęci zostaną wsparciem w zakresie kursów języka angielskiego dostosowanego do zdiagnozowanego poziomu wyjściowego, w wymiarze 120h (2 bloki po 60h). Minimalny wymagany poziom obecności uczestników na szkoleniach wynosi 80%.

Zakończeniem udziału w projekcie będzie przystąpienie do egzaminu zewnętrznego, mającego na celu potwierdzenie nabytych umiejętności językowych, poprzez uzyskanie stosownego certyfikatu, który stanowi formalne potwierdzenie zdobycia określonego poziomu biegłości językowej zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

Zajęcia i egzamin certyfikacyjny są całkowicie bezpłatne, tj. w 100% dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dokumenty:

Komplet dokumentów należy przesłać do biura projektu.

Biuro projektu/ Kontakt:                                               

ul. Hoża 1, 60-591 Poznań                          

tel.: + 61 642 98 63, 506 673 799                                         

e-mail: t.szczepaniak@firs.org.pl

W odpowiedzi na zagrożenie epidemiologiczne COVID-19 organizujemy
Szkolenia w trybie zdalnym w czasie rzeczywistym

Prosimy o zapoznanie się z poniżej wskazanymi informacjami:

 • Zajęcia realizowane są za pomocą platformy ClickMeeting [https://clickmeeting.com/pl]
 • Ponieważ ClickMeeting jest platformą opartą na przeglądarce, to minimalny wymaganiem sprzętowym, jakie musi spełniać komputer uczestnika to korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji w zależności od używanej przeglądarki: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge (Chromium), Yandex lub Opera.
 • Aby wziąć udział w webinarium wejść w link, który zostanie przesłany drogą mailową do każdej z osób biorących udział w danym dniu w szkoleniu. Link aktywny jest do momentu zakończenia się wydarzenia.
 • W webinarium można uczestniczyć za pomocą przeglądarki internetowej na komputerze, lub aplikacji mobilnej pobranej na urządzenia mobilne ze strony http://www.clickmeeting.pl/funkcjonalnosci/aplikacja-mobilna
 • Minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego, jakim musi dysponować uczestnik: Dźwięk – 512 kbps, Dźwięk + obraz SD – 512 kbps + 1 Mbps, Dźwięk + obraz HD – 512 kbps + 2 Mbps.

W przypadku chęci udziału we wsparciu w formie zdalnej należy przedłożyć oświadczenie dotyczące uczestnictwa w zajęciach językowych w trybie zdalnym

Aktualności

Informujemy, iż od marca 2020 r. rozpoczęła się rekrutacja do projektu ,,Język angielski to twoja przyszłość”. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem. Chętnych do udziału w projekcie prosimy o dostarczenie wymaganych dokumentów: kwestionariusz zgłoszeniowy, oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych oraz deklarację uczestnictwa. W przypadku zarejestrowanych osób bezrobotnych prosimy o dostarczenie zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy. Osoby niepełnosprawne dodatkowo powinny dostarczyć oświadczenie o posiadanym stopniu niepełnosprawności lub dołączyć orzeczenie wydane przez właściwy organ. Dokumenty rekrutacyjne i regulamin znajdują się w zakładce „Dokumenty”.

02/03/20

Harmonogram zajęć:

Lp.Nazwa grupy.Forma zajęć.Harmonogram szkolenia.
1Witkowo 1HybrydowaWtorki: 14:00 – 16:30
Czwartki: 14:00 – 16:30
2Budzyń 1Stacjonarna Środy: 9:00 – 11:30
3Witkowo 2Hybrydowa Poniedziałki: 17:00 – 19:30
Środy: 17:00 – 19:30
4Czerniejewo 1Zdalna/hybrydowaPiątki: 15:00 – 17:30
5Czerniejewo 2Zdalna/hybrydowaPiątki: 17:30 – 20:00
6Konin 1Zdalna/hybrydowaPoniedziałki: 18:30-21:00
Środy: 18:30 – 21:00
7Konin 2Zdalna/hybrydowaPoniedziałki: 18:30 – 21:00
Czwartki: 18:30 – 21:00
8Konin 3Zdalna/hybrydowaWtorki: 18:30 – 21:00
Środy: 18:30 – 21:00
9Konin 4Hybrydowa Poniedziałki: 18:30 – 21:00
Czwartki: 18:30 – 21:00
10Mosina 1Hybrydowa Czwartki: 18:00 – 20:30
Piątki: 18:00 – 20:30
11Zdalna 1ZdalnaWtorki: 17:30 – 20:00
Czwartki: 17:30 – 20:00
12Zdalna 2ZdalnaPoniedziałki: 17:30 – 20:00
Środy: 17:30 – 20:00
13Zdalna 3ZdalnaPoniedziałki: 17:30 – 20:00
Środy: 17:30 – 20:00
14Zdalna 4ZdalnaWtorki: 17:30 – 20:00
Czwartki: 17:30 – 20:00
15Wierzbinek 1HybrydowaPoniedziałki: 16:00 – 19:15
Wtorki: 16:00 – 19:15
16Morzyczyn 1HybrydowaŚrody: 16:00 – 19:15
Czwartki: 16:00 – 19:15
17Nieczajna 1Zdalna/hybrydowaPoniedziałki: 19:00 – 20:30
Środy: 19:00 – 20:30
18Zdalna 5ZdalnaWtorki: 18:00 – 20:30
Czwartki: 18:00 -20:30
19Zdalna 6ZdalnaWtorki: 17:30 – 20:00
Czwartki: 17:30 -20:00
20Zdalna 7ZdalnaWtorki: 17:30 – 20:00
Czwartki: 17:30 -20:00
21Lądek 1Wstrzymane

Zdalna/hybrydowa
Przerwa wakacyjna do 09.08.2021.

Wtorki: 18:00 – 19:30
Środy: 19:00 -20:30
22Mosina 2HybrydowaPiątki: 19:00-20:30
23Mosina 3HybrydowaWtorki: 18:00 – 19:30
Czwartki: 18:00 – 19:30
24Mosina 4HybrydowaWtorki: 19:30 – 21:00
Czwartki: 19:30 – 21:00
25Września 1StacjonarnaWtorki: 17:00 – 20:15
26Konin 5HybrydowaPoniedziałki: 18:30 – 21:00
Czwartki: 18:30 – 21:00
27Konin 6HybrydowaPoniedziałki: 18:30 – 21:00
Czwartki: 18:30 – 21:00
28Śrem 1StacjonarnaWtorki: 17:00 – 20:15
Czwartki: 17:00 – 20:15
29Skulsk 1StacjonarnaPoniedziałki: 8:00 – 11:15
Środy: 8:00 – 10:30
Czwartki: 13:00 – 15:30
30Żelazków 1StacjonarnaPoniedziałki: 17:00 – 20:15
Środy: 17:00-20:15
31Dębe 1StacjonarnaWtorki: 17:00 – 20:15
Czwartki: 17:00 – 20:15
32Kiszkowo 1StacjonarnaPoniedziałki: 18:00 – 20:30
Środy: 18:00 – 20:30
33Kobylniki 1StacjonarnaWtorki: 17:00 – 20:15
Piątki: 17:00 – 20:15
34Zborów 1StacjonarnaCzwartki: 17:00 – 20:15
Piątki: 17:00 – 20:15
*podane dni i godz. szkoleń są orientacyjne i mogą ulegać zmianą; zajęcia dostosowywane są na bieżąco do potrzeb zgłaszanych przez uczestników szkoleń.

Miejsce realizacji szkolenia:

 • Witkowo: Centrum Kultury im Krzysztofa Szkudlarka  ul. Jana Pawła II 3
 • Budzyń: Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Lipowa 1
 • Konin: ul. Chopina 21B
 • Mosina: Plac Niezłomnych 3
 • Wierzbinek: Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbinku, Wierzbinek 42/3
 • Morzyczyn: Biblioteka w Wierzbinku, Filia w Morzyczynie
 • Września: ul. Kutrzeby 17b/23
 • Skulsk: Klub Seniora Mielnica Duża 23
 • Śrem: Biblioteka Publiczna ul. Grunwaldzka 10
 • Żelazków: Dzienny Dom Seniora Żelazków 136
 • Dębe: Świetlica Wiejska w Dębe, 64-720 Dębe
 • Kiszkowo: Hala widowiskowo-sportowa w Kiszkowie, ul. Polna 33
 • Kobylniki: Świetlica wiejska w Kobylnikach 88-150 Kobylniki
 • Zborów: Świetlica wiejska w Zborowie, 62-730 Zborów

Harmonogram egzaminów:

Grupa:Data i godzina:Miejsce:
Witkowo 208.07.2021, 17:00CK im Krzysztofa Szkudlarka ul. Jana Pawła II 3
Zdalna 117.07.2021, 11:00Ul. Szelągowskiego 28, Poznań
Zdalna 224.07.2021, 11:00Ul. Szelągowskiego 28, Poznań
Zdalna 324.07.2021, 13:00Ul. Szelągowskiego 28, Poznań
Zdalna 424.07.2021, 15:00Ul. Szelągowskiego 28, Poznań
Morzyczyn 105.07.2021, 17:00Biblioteka w Morzyczynie
Wierzbinek 114.06.2021, 17:00Biblioteka w Wierzbinku
Skulsk 124.08.2021, 10:00Dom Kultury w Skulsku
Konin 116.06.2021, 18:30Ul. Chopina 21B, Konin
Konin 215.06.2021, 18:30Ul. Chopina 21B, Konin
Konin 310.06.2021, 19:00Ul. Chopina 21B, Konin
Konin 408.06.2021, 18:30Ul. Chopina 21B, Konin
Czerniejewo 103.09.2021, 15:00Hala Widowiskowo-Sportowa w Czerniejewie, ul. Szkolna 3
Czerniejewo 203.09.2021, 17:00Hala Widowiskowo-Sportowa w Czerniejewie, ul. Szkolna 3
Zdalna 504.09.2021, 14:00Ul. Szelągowskiego 28, Poznań
Zdalna 604.09.2021, 12:00Ul. Szelągowskiego 28, Poznań
Zdalna 704.09.2021, 10:00Ul. Szelągowskiego 28, Poznań
Zdalna – termin dodatkowy 104.09.2021, 16:00Ul. Szelągowskiego 28, Poznań
Zdalna – termin dodatkowy 211.09.2021, 10:00Ul. Szelągowskiego 28, Poznań
Zdalna – termin dodatkowy 311.09.2021, 12:00Ul. Szelągowskiego 28, Poznań

daredukacji.pl