„Z pracy do pracy” – termin naboru wniosków o przyznanie bezzwrotnej dotacji na otwarcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego

Szanowni Państwo,
informujemy, iż w terminie od 10 czerwca 2020 r. do 25 czerwca 2020 r. prowadzony będzie nabór Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz pomostowego wraz z załącznikami. Dokumenty należy przesłać pocztą (decyduje data wpływu) lub dostarczyć osobiście do biura projektu, ul. Hoża 1, 60-591 Poznań.
Wszystkie dokumenty należy złożyć w 2 egzemplarzach papierowych oraz 2 egzemplarzach elektronicznych na płycie CD lub pendrivie.

Dokumenty obowiązkowe do złożenia:
1. Wniosek o przyznanie bezzwrotnej dotacji na otwarcie działalności gospodarczej zawierający Biznesplan w 2 egzemplarzach papierowych oraz wersją elektroniczną na 2 nośnikach (CD/pendrive) – Płytę CD należy opisać: Imię, nazwisko, pełna nazwa firmy.
2. Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego finansowego
3. Kserokopię zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis (jeśli dotyczy)
4. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis
5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
6. Oświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku ubiegania się o punkty dodatkowe przyznawane za zatrudnienie pracownika
7. Lista obecności z zajęć zdalnych (mail z dnia 29.04.2020)

Wypełnione i kompletne dokumenty należy złożyć do 25.06.2020. Dokumenty niekompletne lub bez załączników nie będą przyjmowane.
Po zakończeniu naboru odbędą się obrady Komisji Oceny Wniosków.
Proszę, aby dokumenty były przedziurkowane oraz wpięte w wąsy do skoroszytów bez dodatkowych koszulek, teczek oraz skoroszytów. Dokumentów nie należy trwale zszywać!

 

Dokumenty do pobrania:

Będę miała firmę!

Szanowni Państwo,
informujemy, że realizacja projektu „Będę miała firmę” dobiegła końca!
Wszystkim Uczestniczkom serdecznie dziękujemy za udział w projekcie i współpracę oraz życzymy dalszych sukcesów zawodowych!

Z pracy do pracy

Szanowni Państwo,
24 marca na podane przez Państwa adresy e-mail wysłana zostanie instrukcja dotycząca logowania do platformy, na której prowadzone będą szkolenia z zakresu ABC przedsiębiorczości. Prosimy o śledzenie swojej poczty elektronicznej.

Z PRACY DO PRACY – OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA!

Szanowni Państwo,

Informujemy, że procedura odwoławcza została zakończona. Osobom zakwalifikowanym do udziału w projekcie serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia!

W związku z zagrożeniem koronawirusem, w ciągu najbliższych dni poinformujemy Państwa o rozpoczęciu szkoleń oraz formie w jakiej będą przeprowadzane zajęcia.

Lista rankingowa znajduje się w linku poniżej:

Z pracy do pracy – lista rankingowa!

Szanowni Państwo,

Poniżej prezentujemy listę osób zakwalifikowanych do projektu. Zgodnie
z regulaminem od ocen przysługuje odwołanie. Formularze oceniających, doradcy zawodowego oraz podsumowanie punktacji otrzymają Państwo na adres mailowy wskazany w formularzu rekrutacyjnym (dotyczy to jedynie osób, którym przysługuje odwołanie. Osoby zakwalifikowane do projektu otrzymają w/w dokumenty po zwróceniu się z prośbą o przesłanie). Odwołania należy składać w ciągu 5 dni roboczych na adres mailowy projektu oraz wersji papierowej w biurze projektu.
Po odwołaniach zostaną zamieszczone składy grup szkoleniowych oraz grafiki szkoleń.

Na każdy adres mailowy zostanie wysłana wiadomość z informacją o przyznanym numerze formularza rekrutacyjnego. Bardzo prosimy o sprawdzenie poczty elektronicznej.

Osobom zakwalifikowanym do projektu serdecznie gratulujemy!

Z pracy do pracy – nabór wniosków zakończony!

Szanowni Państwo,

informujemy, że przyjmowanie formularzy zakończyło się w dniu 10 lutego br. Osoby, które złożyły wnioski zostaną indywidualnie zaproszone na rozmowę z doradcą zawodowym w ramach działań komisji rekrutacyjnej. Po zakończeniu rozmów oraz ocen formularzy rekrutacyjnych na stronie ukaże się lista osób zakwalifikowanych do projektu, a następnie rozpocznie się etap szkoleniowo-doradczy.

Życzymy powodzenia!