Klub Seniora życie-zapał-ruch

W ramach trwałości  projektu „Klub Seniora zapał-życie-ruch” odbywają się cykliczne spotkania z  osobami starszymi.

 Urząd Gminy Lisków/ Gminny Ośrodek Kultury w Liskowie w związku
z zakończeniem projektu pn.: „Klub seniora zapał-życie-ruch” realizowanego w okresie 01.10.2018 r. – 30.06.2022 r w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7 Włączanie społeczne, 7.2 Usługi społeczne  i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe, Umowa nr RPWP.07.02.02-30-0085/17-00 ogłasza gotowość świadczenia usług społecznych i zdrowotnych w postaci działania Klubu seniora co najmniej przez 5 lat.

Celem Klubu Seniora jest: utrzymanie cyklicznych spotkań z osobami starszymi , zwiększenie samodzielności, sprawności psychoruchowej oraz aktywności społecznej wśród 46 osób zamieszkujących na terenie gminy Lisków.

Szczegółowy zakres wsparcia będzie zgodny ze zgłoszonym zapotrzebowaniem.

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI

„Akademia spedytora”, Nr RPWP.08.03.01-30-0036/21

W dniu dzisiejszym 2 nauczycieli szkoły objętej działaniami projektu rozpoczyna realizację szkolenia WARUNKI DOSTAW INCOTERMS 2020. Zdobyte kwalifikacje pozwolą podnieść wiedzę z zakresu logistyki, która następnie zostanie przekazana uczniom szkoły.

Język angielski to Twoja przyszłość

RPWP.08.02.00-30-0062/18

Szanowni Uczestnicy/czki projektu!

Informujemy, że w oświadczeniu uczestnika w pkt. 1 powinna widnieć prawidłowa nazwa administratora danych osobowych w odniesieniu do zbioru Wnioskodawcy WRPO 2007-2013 i 2014-2020 tj. Województwo Wielkopolskie z siedzibą przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań. Jednocześnie w pkt. nr 5 powinien być przedstawiony prawidłowy numer projektu tj.: RPWP.08.02.00-30-0062/18.

Doposażenie pracowni

„Akademia spedytora”, Nr RPWP.08.03.01-30-0036/21

Pracownia spedytorska stworzona w ramach projektu już działa! Od dziś uczniowie mogą korzystać z najnowszego sprzętu zakupionego ze środków projektu. W skład wyposażenia wchodzą drukarki etykiet, czytniki, etykiety oraz taśmy woskowo-żywiczne. Nauczyciele zostali przeszkoleni z zakresu wdrażania oraz użytkowania wskazanych urządzeń i systemów, aby sprawnie przekazywać wiedzę. Najnowszy sprzęt pozwoli uczniom zdobywać wiedzę w pracowni odwzorowującej w 100% obowiązki, które będą wykonywać na rynku pracy w zawodzie spedytora.

Końcówka szkolenia zawodowego w SNNS

W ramach realizacji Projektu „Szansa na nowy start” w Pile dobiega końca kończy 120-godzinne szkolenie zawodowe „Specjalista ds. Zaopatrzenia” dla dwudziestu osób. Zakończenie szkolenia zaplanowane jest na 24 listopada br.

Natomiast w Chodzieży i pobliskich miejscowościach trwa trzymiesięczny staż zawodowy realizowany przez siedem Uczestniczek Projektu. Rekrutacja do Projektu jest jeszcze otwarta. Zapraszamy.