Akademia spedytora

AKADEMIA SPEDYTORA

RPWP.08.03.01-30-0036/21

Fundacja Dar Edukacji w partnerstwie z Powiatem Międzychodzkim/ Zespołem Szkół Technicznych w Międzychodzie rozpoczyna realizację projektu „Akademia spedytora”
Data rozpoczęcia projektu 2022-03-01
Data zakończenia projektu 2023-06-30

Celem główny projektu jest: Podniesienie do 30.06.2023 r. jakości kształcenia na kierunku technik spedytor w Zespole Szkół Technicznych w Międzychodzie i zdolności do zatrudnienia 40 uczniów (7K, 33M), poprzez:

-zwiększenie potencjału szkoły w zakresie kształcenia na ww. kierunku dzięki doposażeniu pracowni spedycji oraz podniesieniu kompetencji zawodowych 2 (2M) nauczycieli kształcenia zawodowego.

-nabycie kompetencji kluczowych w zakresie języka niemieckiego przez min. 13 uczniów (3K,10M),kompetencji zawodowych przez min. 16 uczniów (4K,12M) i kwalifikacji zawodowych przez min. 32 uczniów (6K,26M) w zakresie zgodnym z ich potrzebami i oczekiwaniami pracodawców

-nabycie doświadczenia zawodowego przez 10 uczniów (2K,8M).

Dofinansowanie projektu z UE: 282 104,44 PLN