Rozpoczęcie rekrutacji do projektu „Płynne przejście”

Szanowni Państwo,

w załączeniu publikujemy dokumenty rekrutacyjne do projektu „Płynne przejście”. Zgodnie z zapisami regulaminu nabór formularzy rozpocznie się 10 dni od opublikowania dokumentów na niniejszej stronie internetowej.

Załączone dokumenty to:

  1. Regulamin rekrutacji określający wszelkie warunki zgłoszenia się do projektu
  2. Wstępny formularz rekrutacyjny A – dla osób zainteresowanych skorzystaniem ze szkoleń podnoszących kompetencje i kwalifikacje zawodowe
  3. Wstępny formularz rekrutacyjny B – dla osób zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania na otwarcie działalności gospodarczej.
  4. Karta oceny formularza rekrutacyjnego zawierające klucz danych według których zostanie oceny złożony formularz.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami i skorzystania z udziału w projekcie. Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się w zakładce „PŁYNNE PRZEJŚCIE” na panelu głównym z lewej strony.

Liczba miejsc jest ograniczona, więc nie czekaj i zgłoś się już dziś! ZAPRASZAMY.

Dokumenty rekrutacyjne

Z dniem dzisiejszym ogłaszamy, iż nabór formularzy rekrutacyjnych rozpocznie się w dniu 7 stycznia 2020 r. W załączeniu publikujemy dokumenty rekrutacyjne: regulamin rekrutacji zawierający kwestie formalne uczestnictwa w projekcie oraz formularze rekrutacyjne, które zostały podzielne na formularz A w przypadku chęci podniesienia umiejętności lub kwalifikacji poprzez udział w kursach szkoleniowych oraz formularz B w przypadku ubiegania się o przyznanie bezzwrotnej dotacji. Do wypełnionego oraz podpisanego formularza rekrutacyjnego należy obowiązkowo dołączyć dokumenty potwierdzające status osoby zwolnionej/przewidzianej do zwolnienia/zagrożonej zwolnieniem z przyczyn niedotyczących pracownika zgodnie ze wskazaniami w regulaminie projektu. Dokumenty w wersji papierowej należy składać w biurze projektu pod adresem: ul. Hoża 1, 60-591 Poznań.

Zapraszamy do udziału w projekcie!