Będę miała firmę!

Szanowni Państwo,
informujemy, że realizacja projektu „Będę miała firmę” dobiegła końca!
Wszystkim Uczestniczkom serdecznie dziękujemy za udział w projekcie i współpracę oraz życzymy dalszych sukcesów zawodowych!

Z pracy do pracy

Szanowni Państwo,
24 marca na podane przez Państwa adresy e-mail wysłana zostanie instrukcja dotycząca logowania do platformy, na której prowadzone będą szkolenia z zakresu ABC przedsiębiorczości. Prosimy o śledzenie swojej poczty elektronicznej.

Z PRACY DO PRACY – OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA!

Szanowni Państwo,

Informujemy, że procedura odwoławcza została zakończona. Osobom zakwalifikowanym do udziału w projekcie serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia!

W związku z zagrożeniem koronawirusem, w ciągu najbliższych dni poinformujemy Państwa o rozpoczęciu szkoleń oraz formie w jakiej będą przeprowadzane zajęcia.

Lista rankingowa znajduje się w linku poniżej:

Z pracy do pracy – lista rankingowa!

Szanowni Państwo,

Poniżej prezentujemy listę osób zakwalifikowanych do projektu. Zgodnie
z regulaminem od ocen przysługuje odwołanie. Formularze oceniających, doradcy zawodowego oraz podsumowanie punktacji otrzymają Państwo na adres mailowy wskazany w formularzu rekrutacyjnym (dotyczy to jedynie osób, którym przysługuje odwołanie. Osoby zakwalifikowane do projektu otrzymają w/w dokumenty po zwróceniu się z prośbą o przesłanie). Odwołania należy składać w ciągu 5 dni roboczych na adres mailowy projektu oraz wersji papierowej w biurze projektu.
Po odwołaniach zostaną zamieszczone składy grup szkoleniowych oraz grafiki szkoleń.

Na każdy adres mailowy zostanie wysłana wiadomość z informacją o przyznanym numerze formularza rekrutacyjnego. Bardzo prosimy o sprawdzenie poczty elektronicznej.

Osobom zakwalifikowanym do projektu serdecznie gratulujemy!

Z pracy do pracy – nabór wniosków zakończony!

Szanowni Państwo,

informujemy, że przyjmowanie formularzy zakończyło się w dniu 10 lutego br. Osoby, które złożyły wnioski zostaną indywidualnie zaproszone na rozmowę z doradcą zawodowym w ramach działań komisji rekrutacyjnej. Po zakończeniu rozmów oraz ocen formularzy rekrutacyjnych na stronie ukaże się lista osób zakwalifikowanych do projektu, a następnie rozpocznie się etap szkoleniowo-doradczy.

Życzymy powodzenia!

Dokumenty rekrutacyjne

Z dniem dzisiejszym ogłaszamy, iż nabór formularzy rekrutacyjnych rozpocznie się w dniu 7 stycznia 2020 r. W załączeniu publikujemy dokumenty rekrutacyjne: regulamin rekrutacji zawierający kwestie formalne uczestnictwa w projekcie oraz formularze rekrutacyjne, które zostały podzielne na formularz A w przypadku chęci podniesienia umiejętności lub kwalifikacji poprzez udział w kursach szkoleniowych oraz formularz B w przypadku ubiegania się o przyznanie bezzwrotnej dotacji. Do wypełnionego oraz podpisanego formularza rekrutacyjnego należy obowiązkowo dołączyć dokumenty potwierdzające status osoby zwolnionej/przewidzianej do zwolnienia/zagrożonej zwolnieniem z przyczyn niedotyczących pracownika zgodnie ze wskazaniami w regulaminie projektu. Dokumenty w wersji papierowej należy składać w biurze projektu pod adresem: ul. Hoża 1, 60-591 Poznań.

Zapraszamy do udziału w projekcie!