Dotacje wciąż czekają…

W związku z dotychczasowym przebiegiem procesu rekrutacji Fundacja Dar Edukacji przedłuża czas na złożenie formularzy rekrutacyjnych do projektu
RPDS 8.3.„Własna Firma”.

Dokumenty można składać do biura projektu w formie papierowej lub drogą mailową do dnia 20.04.2017 r.!