Język angielski to twoja przyszłość

Zapraszamy do udziału w projekcie, w ramach którego skorzystasz z
bezpłatnych szkoleń z języka angielskiego!

                Projekt pt.: ,,Język angielski to twoja przyszłość” nr RPWP.08.02.00-30-0062/18 realizowany przez Fundację Dar Edukacji w partnerstwie z Fundacją Inicjowania Rozwoju Społecznego, w okresie 31/12/2019 – 31/10/2021 ma na celu podniesienie poziomu biegłości językowej Uczestników Projektu o jeden stopień wg. Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, potwierdzonego uzyskaniem zewnętrznego certyfikatu.

                Projekt skierowany jest do osób dorosłych w wieku aktywności zawodowej, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze województwa wielkopolskiego. W szczególności zachęcamy do zgłaszania się osoby o niskich kompetencjach/kwalifikacjach, w wieku 50+ oraz niepracujące, bezrobotne lub bierne zawodowo.

Uczestnicy projektu objęci zostaną wsparciem w zakresie kursów języka angielskiego dostosowanego do zdiagnozowanego poziomu wyjściowego, w wymiarze 120h (2 bloki po 60h). Minimalny wymagany poziom obecności uczestników na szkoleniach wynosi 80%.

Zakończeniem udziału w projekcie będzie przystąpienie do egzaminu zewnętrznego, mającego na celu potwierdzenie nabytych umiejętności językowych, poprzez uzyskanie stosownego certyfikatu, który stanowi formalne potwierdzenie zdobycia określonego poziomu biegłości językowej zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

Zajęcia i egzamin certyfikacyjny są całkowicie bezpłatne, tj. w 100% dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dokumenty:

Komplet dokumentów należy przesłać do biura projektu.

Biuro projektu/ Kontakt:                                               

ul. Hoża 1, 60-591 Poznań                          

tel.: + 61 642 98 63, 506 673 799                                         

e-mail: t.szczepaniak@firs.org.pl

W odpowiedzi na zagrożenie epidemiologiczne COVID-19 organizujemy
Szkolenia w trybie zdalnym w czasie rzeczywistym

Prosimy o zapoznanie się z poniżej wskazanymi informacjami:

 • Zajęcia realizowane są za pomocą platformy ClickMeeting [https://clickmeeting.com/pl]
 • Ponieważ ClickMeeting jest platformą opartą na przeglądarce, to minimalny wymaganiem sprzętowym, jakie musi spełniać komputer uczestnika to korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji w zależności od używanej przeglądarki: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge (Chromium), Yandex lub Opera.
 • Aby wziąć udział w webinarium wejść w link, który zostanie przesłany drogą mailową do każdej z osób biorących udział w danym dniu w szkoleniu. Link aktywny jest do momentu zakończenia się wydarzenia.
 • W webinarium można uczestniczyć za pomocą przeglądarki internetowej na komputerze, lub aplikacji mobilnej pobranej na urządzenia mobilne ze strony http://www.clickmeeting.pl/funkcjonalnosci/aplikacja-mobilna
 • Minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego, jakim musi dysponować uczestnik: Dźwięk – 512 kbps, Dźwięk + obraz SD – 512 kbps + 1 Mbps, Dźwięk + obraz HD – 512 kbps + 2 Mbps.

W przypadku chęci udziału we wsparciu w formie zdalnej należy przedłożyć oświadczenie dotyczące uczestnictwa w zajęciach językowych w trybie zdalnym

Informujemy, iż od marca 2020 r. rozpoczęła się rekrutacja do projektu ,,Język angielski to twoja przyszłość”. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem. Chętnych do udziału w projekcie prosimy o dostarczenie wymaganych dokumentów: kwestionariusz zgłoszeniowy, oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych oraz deklarację uczestnictwa. W przypadku zarejestrowanych osób bezrobotnych prosimy o dostarczenie zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy. Osoby niepełnosprawne dodatkowo powinny dostarczyć oświadczenie o posiadanym stopniu niepełnosprawności lub dołączyć orzeczenie wydane przez właściwy organ. Dokumenty rekrutacyjne i regulamin znajdują się w zakładce „Dokumenty”.

02/03/20

Harmonogram zajęć:

Nazwa grupy.Forma zajęć.Harmonogram szkolenia.
Witkowo 1HybrydowaZakończone
Witkowo 2Hybrydowa Zakończone
Czerniejewo 1Zdalna/hybrydowa Zakończone
Czerniejewo 2Zdalna/hybrydowa Zakończone
Konin 1Zdalna/hybrydowa Zakończone
Konin 2Zdalna/hybrydowa Zakończone
Konin 3Zdalna/hybrydowa Zakończone
Konin 4Hybrydowa Zakończone
Mosina 1Hybrydowa Zakończone
Zdalna 1Zdalna Zakończone
Zdalna 2Zdalna Zakończone
Zdalna 3Zdalna Zakończone
Zdalna 4Zdalna Zakończone
Wierzbinek 1Hybrydowa Zakończone
Morzyczyn 1Hybrydowa Zakończone
Nieczajna 1Zdalna/hybrydowa Zakończone
Zdalna 5Zdalna Zakończone
Zdalna 6Zdalna Zakończone
Zdalna 7Zdalna Zakończone
Lądek 1Zdalna/hybrydowa Zakończone
Mosina 2Hybrydowa Zakończone
Mosina 3Hybrydowa Zakończone
Mosina 4Hybrydowa Zakończone
Września 1Stacjonarna Zakończone
Konin 5Hybrydowa Zakończone
Konin 6Hybrydowa Zakończone
Śrem 1Stacjonarna Zakończone
Skulsk 1Stacjonarna Zakończone
Żelazków 1Stacjonarna Zakończone
Dębe 1Stacjonarna Zakończone
Kiszkowo 1Stacjonarna Zakończone
Kobylniki 1Stacjonarna Zakończone
Zborów 1Stacjonarna Zakończone
Złotkowo 1 Stacjonarna Zakończone
Sadlno 1 Stacjonarna Zakończone
Żelazków 2 Stacjonarna Zakończone
Skulsk 2 Stacjonarna Zakończone
*podane dni i godz. szkoleń są orientacyjne i mogą ulegać zmianą; zajęcia dostosowywane są na bieżąco do potrzeb zgłaszanych przez uczestników szkoleń.

Miejsce realizacji szkolenia:

 • Witkowo: Centrum Kultury im Krzysztofa Szkudlarka  ul. Jana Pawła II 3
 • Budzyń: Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Lipowa 1
 • Konin: ul. Chopina 21B
 • Mosina: Plac Niezłomnych 3
 • Wierzbinek: Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbinku, Wierzbinek 42/3
 • Morzyczyn: Biblioteka w Wierzbinku, Filia w Morzyczynie
 • Września: ul. Kutrzeby 17b/23
 • Skulsk: Klub Seniora Mielnica Duża 23
 • Śrem: Biblioteka Publiczna ul. Grunwaldzka 10
 • Żelazków: Dzienny Dom Seniora Żelazków 136
 • Dębe: Świetlica Wiejska w Dębe, 64-720 Dębe
 • Kiszkowo: Hala widowiskowo-sportowa w Kiszkowie, ul. Polna 33
 • Kobylniki: Świetlica wiejska w Kobylnikach 88-150 Kobylniki
 • Nieczajna: Świetlica wiejska, 64-606 Nieczajna
 • Zborów: Świetlica wiejska w Zborowie, 62-730 Zborów
 • Lądek: Sala OSP Lądek 38a, 62-580 Lądek
 • Sadlno: Filia Biblioteczna w Sadlnie, Sadlno 22
 • Złotkowo: Świetlica Wiejska w Złotkowie, ul. Złota 15A

Harmonogram egzaminów:

Grupa:Data i godzina:Miejsce:
Witkowo 208.07.2021, 17:00CK im Krzysztofa Szkudlarka ul. Jana Pawła II 3
Zdalna 117.07.2021, 11:00Ul. Szelągowskiego 28, Poznań
Zdalna 224.07.2021, 11:00Ul. Szelągowskiego 28, Poznań
Zdalna 324.07.2021, 13:00Ul. Szelągowskiego 28, Poznań
Zdalna 424.07.2021, 15:00Ul. Szelągowskiego 28, Poznań
Morzyczyn 105.07.2021, 16:00Biblioteka w Morzyczynie
Wierzbinek 114.06.2021, 16:00Biblioteka w Wierzbinku
Skulsk 124.08.2021, 09:00Dom Kultury w Skulsku
Konin 116.06.2021, 18:30Ul. Chopina 21B, Konin
Konin 315.06.2021, 18:30Ul. Chopina 21B, Konin
Konin 210.08.2021, 19:00Ul. Chopina 21B, Konin
Konin 408.06.2021, 18:30Ul. Chopina 21B, Konin
Czerniejewo 103.09.2021, 15:00Hala Widowiskowo-Sportowa w Czerniejewie, ul. Szkolna 3
Czerniejewo 203.09.2021, 17:00Hala Widowiskowo-Sportowa w Czerniejewie, ul. Szkolna 3
Zdalna 504.09.2021, 14:00Ul. Szelągowskiego 28, Poznań
Zdalna 604.09.2021, 12:00Ul. Szelągowskiego 28, Poznań
Zdalna 704.09.2021, 10:00Ul. Szelągowskiego 28, Poznań
Zdalna – termin dodatkowy 121.08.2021, 10:00 Ul. Szelągowskiego 28, Poznań
Zdalna – termin dodatkowy 204.09.2021, 16:00Ul. Szelągowskiego 28, Poznań
Zdalna – termin dodatkowy 311.09.2021, 10:00Ul. Szelągowskiego 28, Poznań
Zdalna – termin dodatkowy 411.09.2021, 12:00Ul. Szelągowskiego 28, Poznań
Zdalna – termin dodatkowy 5 25.09.2021, 10:00 Ul. Szelągowskiego 28, Poznań
Witkowo 117.09.2021,
17:00
CK im Krzysztofa Szkudlarka ul. Jana Pawła II 3
Zborów 117.09.2021, 16:30Świetlica wiejska w Zborowie
Żelazków 115.09.2021, 17:30Świetlica wiejska w Żelazkowie
Konin 520.09.2021, 17:00 Ul. Chopina 21B, Konin
Konin 620.09.2021, 19:00 Ul. Chopina 21B, Konin
Kobylniki 120.09.2021, 17:00Świetlica wiejska w Kobylnikach
Kiszkowo 122.09.2021, 18:00Hala Widowiskowo-Sportowa w Kiszkowie ul. Polna 33
Września 123.09.2021. 17:30Ul. Kutrzeby 17b/32 Września
Lądek 121.09.2021, 18:00Sala OSP w Lądku
Nieczajna 122.09.2021, 19:30Świetlica wiejska w Nieczajnej

daredukacji.pl