Końcówka szkolenia zawodowego w SNNS

W ramach realizacji Projektu „Szansa na nowy start” w Pile dobiega końca kończy 120-godzinne szkolenie zawodowe „Specjalista ds. Zaopatrzenia” dla dwudziestu osób. Zakończenie szkolenia zaplanowane jest na 24 listopada br.

Natomiast w Chodzieży i pobliskich miejscowościach trwa trzymiesięczny staż zawodowy realizowany przez siedem Uczestniczek Projektu. Rekrutacja do Projektu jest jeszcze otwarta. Zapraszamy.