Nabór biznesplanów

W terminie od 26 do 30 czerwca prowadzony będzie nabór biznesplanów wyłącznie w biurze projektu na ul. Legionów 12/1, Konin w godzinach otwarcia biura (Od poniedziałku do środy w godzinach od 10-14, od czwartku do piątku w godzinach od 12-16).
W załączeniu znajdują się dokumenty obowiązkowe do złożenia:
1. wniosek o przyznanie dotacji,
2. wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego,
3. oświadczenie o otrzymaniu lub nieotrzymaniu pomocy de minimis,
4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (w załączeniu znajduje się również instrukcja wypełniania formularza oraz lista identyfikatorów gmin)
Wypełnione i kompletne dokumenty należy złożyć w wyznaczonym terminie.
Po zakończeniu tego terminu odbędą się obrady Komisji Oceny Wniosków.
Życzymy powodzenia! 🙂
Jednocześnie w przypadku ubiegania się o punkty dodatkowe przyznawane za zatrudnienie pracownika do biznesplanów należy dołączyć oświadczenie o przewidywanym zatrudnieniu.