Język angielski to Twoja przyszłość

RPWP.08.02.00-30-0062/18

Szanowni Uczestnicy/czki projektu!

Informujemy, że w oświadczeniu uczestnika w pkt. 1 powinna widnieć prawidłowa nazwa administratora danych osobowych w odniesieniu do zbioru Wnioskodawcy WRPO 2007-2013 i 2014-2020 tj. Województwo Wielkopolskie z siedzibą przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań. Jednocześnie w pkt. nr 5 powinien być przedstawiony prawidłowy numer projektu tj.: RPWP.08.02.00-30-0062/18.

Doposażenie pracowni

„Akademia spedytora”, Nr RPWP.08.03.01-30-0036/21

Pracownia spedytorska stworzona w ramach projektu już działa! Od dziś uczniowie mogą korzystać z najnowszego sprzętu zakupionego ze środków projektu. W skład wyposażenia wchodzą drukarki etykiet, czytniki, etykiety oraz taśmy woskowo-żywiczne. Nauczyciele zostali przeszkoleni z zakresu wdrażania oraz użytkowania wskazanych urządzeń i systemów, aby sprawnie przekazywać wiedzę. Najnowszy sprzęt pozwoli uczniom zdobywać wiedzę w pracowni odwzorowującej w 100% obowiązki, które będą wykonywać na rynku pracy w zawodzie spedytora.

Końcówka szkolenia zawodowego w SNNS

W ramach realizacji Projektu „Szansa na nowy start” w Pile dobiega końca kończy 120-godzinne szkolenie zawodowe „Specjalista ds. Zaopatrzenia” dla dwudziestu osób. Zakończenie szkolenia zaplanowane jest na 24 listopada br.

Natomiast w Chodzieży i pobliskich miejscowościach trwa trzymiesięczny staż zawodowy realizowany przez siedem Uczestniczek Projektu. Rekrutacja do Projektu jest jeszcze otwarta. Zapraszamy.   

Aktualizacja dokumentów rekrutacyjnych

PŁYNNE PRZEJŚCIE

Informujemy, iż aktualizacji uległy dokumenty rekrutacyjne projektu w tym:

  1. Regulamin rekrutacji
  2. Formularze rekrutacyjne
  3. Regulamin przyznawania środków finansowych.

informujemy, że w ciągu 10 dni od opublikowania w/w dokumentów rozpocznie się nabór formularzy rekrutacyjnych.

Poniżej aktualne dokumenty do pobrania. Zapraszamy do udziału w projekcie!