Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na 2018-2030 w ramach konkursu PROO Priorytet 5 Wsparcie doraźne

Fundacja Dar Edukacji pragnie poinformować, iż zakończyła realizację zadania „Wsparcie w nagłej potrzebie”.
Zadnie zostało zrealizowane w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 w ramach konkursu PROO Priorytet 5 Wsparcie doraźne. Celem „Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich” jest wspieranie działań statutowych organizacji sektora pozarządowego, wspieranie rozwoju instytucjonalnego organizacji (w tym: budowanie stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją) oraz wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego.
Wniosek o numerze 20196 został złożony przez Fundację do Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego a następnie rekomendowany do dofinansowania.
Po podpisaniu umowy a tym samym przyznaniu Fundacji Dar Edukacji z siedzibą w Łodzi środków w wysokości 4300,00 zł przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z siedzibą w Warszawie beneficjent zakupił sprzęt komputerowy, który będzie wykorzystywany przez pracowników fundacji do realizacji celów statutowych oraz pomoże w realizacji bieżących przedsięwzięć o charakterze społecznym, których podjął się beneficjent.
Jednocześnie jako organizacja, która skorzystała ze wsparcia w ramach: Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na 2018-2030 – Priorytet 5 Wsparcie doraźne pragniemy przyczynić się do rozpowszechniania informacji na temat „Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030. Szczegółowe informacje na temat sposobu uzyskania wsparcia oraz priorytetów znajdują się na stronie Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego pod adresem: https://niw.gov.pl/nasze-programy/proo-2/.