Przedsiębiorcze Kobiety – Można aplikować do projektu!

Informujemy, iż Instytucja Zarządzająca zaakceptowała opracowane przed Fundację dokumenty rekrutacyjne, które znajdują się w załączeniu. Zgodnie z regulaminem rekrutacji rekrutacja rozpocznie się 5 dni od momentu publikacji dokumentów tj.: od 16. lutego 2017 r. Zapraszamy do składania formularzy!

www.daredukacji.pl/przedsiebiorcze-kobiety

1. Regulamin rekrutacji Przedsiębiorcze kobiety
2. Formularz rekrutacyjny