Przedsiębiorcze Kobiety

Projekt oferuje:

– Szkolenia oraz doradztwo przygotowujące do prowadzenia działalności gospodarczej,
– Dotacje w wysokości 22.820 zł na otwarcie firmy,
– Wsparcie pomostowe finansowe w wysokości 1850 zł/m-c przez 6 miesięcy!

ŁĄCZNIE: 33.920 zł dotacji !!!

celem projektu jest: Aktywizacja zawodowa 45 kobiet poprzez podniesienie wiedzy i umiejętności w sferze uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej oraz poprawa zdolności finansowej 36 kobiet dzięki otwarciu działalności gospodarczych

Projekt skierowany jest do 45 kobiet (udzielone zostanie 36 dotacji) bezrobotnych oraz biernych zawodowo zamieszkałych na terenie wybranych gmin powiatów: gnieźnieńskiego, tureckiego, kolskiego, konińskiego, słupeckiego oraz wrzesińskiego, które mają pomysł na biznes i chcą otworzyć własną działalność gospodarczą!

Każda Uczestniczka, która otrzyma bezzwrotną dotację (prawie 34.000 zł) na rozwój przedsiębiorczości zobowiązana jest do wniesienia minimum 1000 zł wkładu własnego finansowego i/lub rzeczowego.
Jeśli masz pomysł na działalność w obszarze:

– Odnawialnych Źródeł Energii,
– Branż o największym potencjale rozwojowym,
– Branż strategicznych dla regionu (w ramach smart specialisation),
– lub innych…. Zgłoś się już dziś!

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z UCZESTNICTWEM:

Wniosek_ Zwrot kosztów dojazdu
Wniosek_ Zwrot kosztów opieki

DOKUMENTY ZWIĄZANE ZE SZKOLENIAMI:

Wartość projektu: 1 882 176,62 zł.
Wkład funduszy europejskich w projekcie: 85% wartości projektu

Planowane efekty:
– nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu założenia oraz prowadzenia działalności gospodarczej przez 45 kobiet,
– założenie 36 działalności gospodarczych,
– redukcja bezrobocia w regionie.

Harmonogram:

a) Rekrutacja: luty – kwiecień 2017 r.,
b) wsparcie szkoleniowo-doradcze: kwiecień – maj 2017 r.,
c) procedura wyboru wniosków do udzielenie dotacji oraz otwarcie działalności gospodarczych: czerwiec – lipiec 2017 r.

Biuro projektu:

ul. Legionów 12/1,
62-510 Konin,

CZYNNE:
Od poniedziałku do środy w godzinach od 10-14,
od czwartku do piątku w godzinach od 12-16.

tel: 531 007 148
tel: 63 220 31 43

przedsiebiorcze-kobiety(at)daredukacji.pl