Realizacja zajęć wsparcia w Klubie Seniora „zapał-życie-ruch”

04.02.2019

Od października 2018r. Gmina Lisków, Gminny Ośrodek Kultury w Liskowie oraz Fundacja Dar Edukacji realizują projekt w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Udział w projekcie jest bezpłatny dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Do projektu przystąpiło 46 Seniorów, którzy ukończyli 65 lat i zamieszkują Gminę Lisków. Uczestnictwo w projekcie wymagało złożenia dokumentów: kwestionariusza zgłoszeniowego, umowy o uczestnictwo w projekcie oraz oświadczenia uczestnika projektu. Po dokonaniu tych czynności Uczestnicy zaczęli korzystać ze  wsparcia unijnego i realizować zadania zgodnie z harmonogramem zajęć na dany miesiąc:

  1. Warsztaty społeczne
  2. Wyjazdy kulturowe
  3. Warsztaty i wykłady promujące zdrowie
  4. Zajęcia artystyczno-kulturalne
  5. Zajęcia aktywności fizycznej
  6. Wyjazdy kulturowo-edukacyjne
  7. Zajęcia komputerowe – warsztaty
  8. Zajęcia z poradnictwa prawnego

Gminny Ośrodek Kultury w Liskowie, który w swej strukturze utworzył Klub Seniora, wkrótce udostępni pięknie wyremontowane i doposażone sale. Gminna Biblioteka Publiczna już udostępniła dla potrzeb beneficjentów projektu umalowaną Czytelnię Internetową. Informujemy, że Beneficjenci Klubu Seniora w Liskowie realizują projekt od 01/10/2018r. do 01/05/2021.  Projekt został podzielony na dwie części: pierwsza dotyczy dostosowania i modernizacji budynku i pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Liskowie. Celem drugiej części jest integracja i aktywizacja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb osób starszych należących do Klubu Seniora w Gminie Lisków. Na  powitanie w szeregach klubu wszyscy Seniorzy otrzymali segregator, kalendarz z logo Klubu Seniora w Liskowie, długopis oraz życzenia zadowolenia w realizacji planów od władz Gminy Lisków.