Rozwój – Praca, dobra płaca!

efs_samorzad_kolor
Projekt ,,Rozwój – praca, dobra płaca!”
RPWP.07.01.02-30-0055/15

realizowany jest przez Fundację Dar Edukacji w partnerstwie z Perfekta Elwira Bowers i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Liskowie w terminie 01.06.2016 r. – 31.05.2018 r.

Zasięg projektu: woj. wielkopolskie, gminy: Kleczew, Grodziec (gmina wiejska), Skulsk (gmina wiejska), Ślesin, Wierzbinek (gmina wiejska), Wilczyn (gmina wiejska), Chodów (gmina wiejska), Grzegorzew (gmina wiejska), Kłodawa, Kościelec (gmina wiejska), Olszówka (gmina wiejska), Osiek Mały (gmina wiejska), Przedecz, Lisków (gmina wiejska), Brzeziny (gmina wiejska), Dobrzyca, Gizałki (gmina wiejska), Miłosław, Pyzdry – obszarów o najniższym stopniu rozwoju i pogarszających się perspektywach rozwojowych (regionalne OSI).

Skierowany jest do osób:

– w wieku 15 – 64 lata
– zamieszkujących gminy: Kleczew, Ślesin, Wierzbinek, Wilczyn, Grodziec, Skulsk, Chodów, Grzegorzew, Kłodawa, Kościelec, Olszówka, Osiek Mały, Przedecz, Lisków, Brzeziny, Dobrzyca, Gizałki, Miłosław, Pyzdry w Wielkopolsce
– zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
– ubogich, doświadczający wielokrotnego wykluczenia społecznego z powodu więcej niż 1 przesłanki
– zamieszkujących tereny wiejskie
– korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020
– niepełnosprawnych
– należących do III profilu pomocy
– długotrwale bezrobotnych

Oferujemy:
– doradztwo zawodowe
– doradztwo psychologiczne
– poradnictwo prawne i obywatelskie
– trening z zakresu umiejętnego poszukiwania pracy
– kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe – stypendium szkoleniowe 329,44 zł!
– płatne staże 4 miesięczne – 1750 zł!
– pośrednictwo pracy

Dodatkowo:

– zwrot kosztów dojazdu, opieki nad dziećmi i osobami zależnymi, materiały szkoleniowe, posiłek

Zgłoś się już dziś, lista miejsc ograniczona!

Chętnych do udziału w projekcie prosimy o dostarczenie wymaganych dokumentów: kwestionariusz zgłoszeniowy, oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych oraz deklarację uczestnictwa. W przypadku zarejestrowanych osób bezrobotnych prosimy o dostarczenie zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy. Wskazane jest, aby osoby posiadające zaświadczenie o niepełnosprawności dodatkowo dostarczyły orzeczenie wydane przez właściwy organ. Dokumenty rekrutacyjne i regulamin znajdują się w zakładce „Dokumenty”.

Szczegółowe postanowienia dotyczące warunków uczestnictwa w projekcie oraz zasady realizacji usług zawiera Regulamin Projektu.

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY

DEKLARACJA UCZESTNICTWA

REGULAMIN PROJEKTU

WZÓR UMOWY Z UCZESTNIKIEM

OŚWIADCZENIE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

OŚWIADCZENIE PRZEWOŹNIKA

WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU ŚRODKAMI KOMUNIKACJI

WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU SAMOCHODEM

 

Projekt jest całkowicie bezpłatny, tj. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wartość projektu: 919 147,50 zł

Kwota dofinansowania: 873 157,50 zł