Aktualne listy zakwalifikowanych

Informujemy, że w wyniku niezamierzonego błędu opublikowane wcześniej listy Kobiet i Mężczyzn zakwalifikowanych do udziału w projekcie w ramach III tury rekrutacji, zawierały błędne numery formularzy.

Poniżej znajdują się aktualne listy. Przepraszamy za błędną informację.

Ostateczna lista rankingowa

Procedura odwoławcza została zakończona.
Poniżej przedstawiamy ostateczną listę rankingową wniosków rekomendowanych do dofinansowania z listy nr 3. Listy nr 1 i 2 nie uległy zmianie.
Gratulujemy osobom zakwalifikowanym do dofinansowania!
Kolejnym etapem realizacji projektu jest podpisanie umowy na otrzymanie bezzwrotnej dotacji oraz wsparcia pomostowego. Aby tego dokonać należy przedstawić dokumenty:
1. założenie działalności zgodnie ze złożonym biznesplanem w zakresie zgodności kodu PKD – konieczność zgodności PKD w zakresie branż OZE i SMART! – wymagane przedstawienie aktualnego zaświadczenia o wpisie do CEIDG ze statusem firmy „aktywny”,
2. założenie firmowego konta bankowego z nazwą firmy – wymagane przedstawienie kserokopii umowy z bankiem,
3. zabezpieczenie umowy w jeden ze sposobów wskazanych w regulaminie zabezpieczeń załączonym poniżej wraz z oświadczeniami. Na podstawie zestawienia dokumentów będą mogli Państwo zweryfikować czy do zabezpieczenia został przedstawiony wymagany komplet dokumentów. Nie może zabraknąć żadnego z wymaganych załączników.
W przypadku wyboru zabezpieczenia w formie poręczenia – poręczyciele zobowiązani są stawić się razem z Uczestniczką projektu aby dopełnić dokumentów oraz potwierdzić swoją tożsamość. W przypadku zabezpieczenia w formie aktu notarialnego – dobrowolnego poddania się egzekucji przez dłużnika – Uczestniczka podpisuje umowę o przyznanie bezzwrotnej dotacji, a następnie udaje się z nią do notariusza w celu zabezpieczenia. Po dokonaniu zabezpieczenia Uczestniczka dostarcza akt notarialny koordynatorowi projektu w terminie zawartym w umowie.
4. Przedstawienie do umowy zaktualizowanego o datę harmonogramu rzeczowo-finansowego z biznesplanu. (zmiany w harmonogramie będą mogły być wprowadzone po podpisaniu umowy. Formularz zmian będzie opublikowany w terminie późniejszym).
Niespełnienie jednego z powyższych punktów wyklucza możliwość podpisania umowy o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości.

Umowy będą podpisywane w dniach 9-10 sierpnia w godzinach 9-17 w biurze projektu na ul. Legionów 12/1, Konin.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z koordynatorem projektu pod numerem telefonu: 531 007 148.

Gratulujemy serdecznie przyznanych dofinansowań i życzymy powodzenia w prowadzeniu własnej firmy!

Lista rankingowa nr 3 po odwołaniach

Weksel
Umowa poręczenia

zał 1
zał 2
zał 3a
zał 3b
zał 3
zał 4
czał 5
Regulamin zabezpieczenia środków

Grafik gr. II

Informujemy, że w dniach 27-30.06.2017 r oraz 8.07.2017 r. w godzinach 09:30-17:30 we Wrocławiu przy ul. Złotostockiej 21A, odbywają się szkolenia „ABC Przedsiębiorczości” dla II grupy Uczestników projektu „Własna Firma”.

Jednocześnie w dniu 08.07.2017 r. rozpoczniemy pierwsze spotkania w ramach konsultacji  w zakresie Biznesplanów planowanych do uruchomienia działalności gospodarczej. Konsultacje zorganizowane są dla 12 Uczestników/czek Projektu, którzy zostali zakwalifikowani w ramach II tury rekrutacji.”

wyniki rekrutacji „Własna Firma”

Miło nam ogłosić wyniki rekrutacji uczestników projektu „WŁASNA FIRMA” w ramach kolejnego naboru.

W ramach II tury rekrutacji:

  • wpłynęło 14 formularzy zgłoszeniowych;
  • do etapu II rekrutacji przystąpiło 13 osób;
  • poziom min. 60% punktów w ramach II etapu rekrutacji uzyskało 13 kandydatów;
  • do udziału w projekcie zostało zakwalifikowanych ostatecznie 13 uczestników: 5 Kobiet, 8 Mężczyzn

Zapraszamy do zapoznania się z listami rankingowymi (oddzielnie dla Kobiet i Mężczyzn)!

Wszystkim zakwalifikowanym osobą GRATULUJEMY!! POWODZENIA W ROZWIJANIU SKRZYDEŁ WŁASNEGO BIZNESU!

Harmonogram szkoleń oraz doradztwa w zakresie biznesplanu.

Informujemy, że w dniach 26-27.05.2017 r oraz 31.05-2.06.2017 r. w godzinach 09:30-17:30 w Wałbrzychu (Hotel Maria) odbywają się szkolenia „ABC Przedsiębiorczości”
dla I grupy Uczestników projektu „Własna Firma”.
Jednocześnie w dniu 27.05.2017 r. rozpoczniemy pierwsze spotkania w ramach konsultacji  w zakresie Biznesplanów planowanych do uruchomienia działalności gospodarczej. Konsultacje zorganizowane są dla 12 Uczestników/czek Projektu, którzy zostali zakwalifikowani w ramach I tury rekrutacji.

wyniki rekrutacji

Miło nam ogłosić wyniki rekrutacji uczestników projektu „WŁASNA FIRMA” w ramach I tury.

W ramach I tury rekrutacji:

– wpłynęły 23 formularze zgłoszeniowe;

– do etapu II rekrutacji przystąpiły 12 osoby, 11 zrezygnowały z dalszego procesu rekrutacji;

– poziom min. 60% punktów w ramach II etapu rekrutacji uzyskało 12 kandydatów;

– do udziału w projekcie zostało zakwalifikowanych ostatecznie 12 uczestników : 7 Kobiet, 5 Mężczyzn

Zapraszamy do zapoznania się z listami rankingowymi (oddzielnie dla Kobbiet :Wyniki rekrutacji_I tura_Własna Firma_KOBIETY i
Mężczyzn: Wyniki rekrutacji_I tura_Własna Firma_MĘŻCZYŹNI)!

Wszystkim zakwalifikowanym osobą GRATULUJEMY!! POWODZENIA W ROZWIJANIU SKRZYDEŁ WŁASNEGO BIZNESU! „

Własna Firma – Dolnośląskie

Informujemy, że w związku ze zmianami regulaminu w zakresie końcowych terminów rekrutacji, nabór do projektu został wznowiony.
Poszczególne etapy w ramach rekrutacji będą organizowane na bieżąco, zgodnie z zapisami pkt. 5 &3 Regulaminu.
Zapraszamy do składania dokumentów, termin najbliższego zamknięcia rekrutacji to 31.05.2017 r.

dokumenty związane z udziałem w Projekcie

W załączeniu przedstawiamy regulamin przyznawania środków finansowych, na podstawie którego oceniane będą biznesplany, a także wypłacane będzie wsparcie finansowe. Zamieszczony zostaje również wzór biznesplanu, który przygotują Państwo do ubiegania się o bezzwrotne środki finansowe.
Dodatkowo zajdą Państwo wnioski o zwroty kosztów dojazdu oraz opieki podczas szkoleń i doradztwa, o które mogą się Państwo ubiegać w ramach projektu.
Niebawem zostanie zamieszczona informacja o składzie grup szkoleniowych oraz grafiki szkoleń.
Wniosek_ Zwrot kosztów dojazdu
Wniosek_ Zwrot kosztów opieki