Własna Firma – rusza rekrutacja

Informujemy, że zgodnie z §3 pkt 3 „REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

OGŁASZAMY REKRUTACJĘ UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU
„Własna Firma”.

NABÓR FORMULARZY REKRUTACYJNYCH ODBĘDZIE SIĘ W TERMINIE
22.11.2016 r.-08.12.2016 r.

FORMULARZE REKRUTACYJNE należy odstręczyć do biura projektu osobiście lub pocztą tradycyjną na adres:

Biuro Projektu „Własna Firma” ul. Złotostocka 21 A Wrocław,

lub pocztą e-mail  (w formie podpisanego skanu) na adres wroclaw@daredukacji.pl

Za datę rejestracji formularza uznaje się datę wpływu dokumentu do biura projektu.

Pliki do pobrania:

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

FORMULARZ REKRUTACYJNY – wersja edytowalna