Własna Firma

fepr-ds-ue-efs-kolor

Projekt „Własna firma” oferuje:

  • Szkolenia oraz doradztwo przygotowujące do prowadzenia działalności gospodarczej,
  • Dotacje w wysokości 22.000 zł na uruchomienie własnej działalności gospodarczej.
  • Wsparcie pomostowe finansowe w wysokości 1000 zł/mc przez 8 miesięcy!!!!!

OTWARTA REKRUTACJA!! ZGŁOŚ SIĘ JUŻ DZIŚ
– kliknij, aby pobrać dokumenty zgłoszeniowe

Celem projektu jest: Aktywizacja zawodowa 60 (36K/24M) osób od 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj.: osób starszych po 50 roku życia, kobiet, osób niepełnosprawnych, osób długotrwale bezrobotnych oraz osób o niskich kwalifikacjach zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej z powiatów: wołowskiego, górowskiego, legnickiego, jaworskiego, jeleniogórskiego ( bez miasta Jelenia Góra), lwóweckiego, lubańskiego, złotoryjskiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego (bez miasta Wałbrzych), ząbkowickiego, w okresie 01.09.2016 -30.06.2018 r.

Projekt skierowany jest do 60 osób (udzielone zostaną 49 dotacjebezrobotnych i nieaktywnych zawodowo od 30 roku życia będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy (kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, niepełnosprawni, osoby powyżej 50 roku życia) zamieszkujących teren powiatów wołowskiego, górowskiego, legnickiego, jaworskiego, jeleniogórskiego ( bez miasta Jelenia Góra), lwóweckiego, lubańskiego, złotoryjskiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego (bez miasta Wałbrzych), ząbkowickiego województwa dolnośląskiego.

 

Jeśli masz pomysł na działalność swoich marzeń!!!! Zgłoś się już dziś!

DOKUMNETY REKRUTACYJNE dotępne są tu: REKRUTACJA
REGULAMIN
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa. WłasnaFirma_8.3 aktualizacja 21.04.2017

Okres realizacji 01.09.2016 – 30.06.2018 r.

Wartość projektu: 1 988 897,57 zł.

Wkład funduszy europejskich w projekcie: 85% wartości projektu

Planowane efekty:

  • nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu założenia oraz prowadzenia działalności gospodarczej przez 60 osób,
  • założenie 49 działalności gospodarczych,
  • redukcja bezrobocia w regionie.

Harmonogram (pierwotny):

  1. Rekrutacja: wrzesień-październik 2016 r.,
  2. wsparcie szkoleniowo-doradcze: listopad- grudzień 2016 r.,
  3. procedura wyboru wniosków do udzielenie dotacji oraz otwarcie działalności gospodarczych: styczeń – luty 2017 r.

WYNIKI PIERWSZEJ EDYCJI DOSTĘPNE SĄ TUTAJ:
http://daredukacji.pl/lista-wnioskow-o-przyznanie-bezzwrotnej-dotacji-w-ramach-i-tury-wlasna-firma/

Biuro projektu:

Fundacja Dar Edukacji:

Złotostocka 21 A, 50-511 Wrocław

tel: 794 587 136
e-mail: wroclaw@daredukacji.pl

Projekt „Własny Biznes”  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Fundację Dar Edukacji, na podstawie umowy zawartej z Województwem Dolnośląskim- Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata  2014 – 2020.

ulotka_wlasna-firma_mailing2 ulotka_wlasna-firma_mailing