Wstępna lista osób zakwalifikowanych do Przedsiębiorczych Kobiet

Procedura oceny formularzy rekrutacyjnych dobiegła końca zatem w załączeniu przedstawiamy wstępną listę rankingową osób zakwalifikowanych do projektu. Jednocześnie otrzymają Państwo w dniu dzisiejszym na adresy mailowe wskazane w formularzach karty oceny merytorycznej 2 oceniających, ocenę doradcy zawodowego oraz podsumowanie punktacji. Odwołania od oceny należy składać na formularzu, który znajduje się również w załączeniu. Odwołania należy wysłać zeskanowane z podpisem na adres mailowy przedsiebiorcze-kobiety@daredukacji.pl oraz złożyć (lub wysłać) wersję papierową do biura projektu przy ul. Legionów 12/1 Konin. Informujemy, iż zgodnie z regulaminem odwołania przyjmowane są przez 5 dni (liczone od 14.04.2017r.). Po zakończeniu procedury odwołań zakończymy rekrutację oraz ukaże się ostateczna lista rankingowa i rozpoczną się działania projektu.
Uczestniczkom zakwalifikowanym serdecznie gratulujemy!
Wszystkim Państwu dziękujemy za współpracę i życzymy zdrowych świąt, smacznego jajka i mokrego dyngusa! 🙂