wydłużenie prac komisji rekrutacyjnej

Z uwagi na dużą liczbę formularzy rekrutacyjnych do oceny informujemy, iż prace komisji rekrutacyjnej zostały wydłużone. Wstępna lista rankingowa zostanie opublikowana na stronie internetowej nie później niż do 14. kwietnia (piątek). Równocześnie przesłane będą zgodnie z regulaminem karty oceny, a następnie przez okres 5 dni będzie można złożyć odwołanie.