wyniki rekrutacji „Własna Firma”

Miło nam ogłosić wyniki rekrutacji uczestników projektu „WŁASNA FIRMA” w ramach kolejnego naboru.

W ramach II tury rekrutacji:

  • wpłynęło 14 formularzy zgłoszeniowych;
  • do etapu II rekrutacji przystąpiło 13 osób;
  • poziom min. 60% punktów w ramach II etapu rekrutacji uzyskało 13 kandydatów;
  • do udziału w projekcie zostało zakwalifikowanych ostatecznie 13 uczestników: 5 Kobiet, 8 Mężczyzn

Zapraszamy do zapoznania się z listami rankingowymi (oddzielnie dla Kobiet i Mężczyzn)!

Wszystkim zakwalifikowanym osobą GRATULUJEMY!! POWODZENIA W ROZWIJANIU SKRZYDEŁ WŁASNEGO BIZNESU!