wyniki rekrutacji

Miło nam ogłosić wyniki rekrutacji uczestników projektu „WŁASNA FIRMA” w ramach I tury.

W ramach I tury rekrutacji:

– wpłynęły 23 formularze zgłoszeniowe;

– do etapu II rekrutacji przystąpiły 12 osoby, 11 zrezygnowały z dalszego procesu rekrutacji;

– poziom min. 60% punktów w ramach II etapu rekrutacji uzyskało 12 kandydatów;

– do udziału w projekcie zostało zakwalifikowanych ostatecznie 12 uczestników : 7 Kobiet, 5 Mężczyzn

Zapraszamy do zapoznania się z listami rankingowymi (oddzielnie dla Kobbiet :Wyniki rekrutacji_I tura_Własna Firma_KOBIETY i
Mężczyzn: Wyniki rekrutacji_I tura_Własna Firma_MĘŻCZYŹNI)!

Wszystkim zakwalifikowanym osobą GRATULUJEMY!! POWODZENIA W ROZWIJANIU SKRZYDEŁ WŁASNEGO BIZNESU! „