Z pracy do pracy – nabór wniosków zakończony!

Szanowni Państwo,

informujemy, że przyjmowanie formularzy zakończyło się w dniu 10 lutego br. Osoby, które złożyły wnioski zostaną indywidualnie zaproszone na rozmowę z doradcą zawodowym w ramach działań komisji rekrutacyjnej. Po zakończeniu rozmów oraz ocen formularzy rekrutacyjnych na stronie ukaże się lista osób zakwalifikowanych do projektu, a następnie rozpocznie się etap szkoleniowo-doradczy.

Życzymy powodzenia!