O fundacji

Fundacja Dar Edukacji istnieje od 2012 roku. Głównym celem statutowym fundacji jest wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży, co realizuje poprzez prowadzenie w Łodzi prywatnej szkoły podstawowej „Kornelówka”.

Aby dowiedzieć się więcej o szkole – kliknij w link – kornelowka.edu.pl

Niniejsza strona internetowa poświęcona jest przede wszystkim wspieraniu osób bezrobotnych, biernych zawodowo oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ten cel fundacja realizuje poprzez współfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny projekty.

Jeżeli jesteś zainteresowany/zainteresowana udziałem w projektach wybierz projekt z bocznego menu lub skontaktuj się z biurem projektu:

Projekty w Wielkopolsce:
ul. Hoża 1,
60-591 Poznań
poznan@daredukacji.pl
tel. 531-007-148

Projekty w woj. Dolnośląskim
ul. Ruska 61/34
50-079 Wrocław
wroclaw@daredukacji.pl
tel. 794-587-136

daredukacji.pl