Grafik – zawód przyszłości

Fundacja Dar Edukacji w partnerstwie z Centrum Kształcenia „Nauka” sp. z o. o. realizuje projekt „Grafik – zawód przyszłości”

Data rozpoczęcia projektu: 01.01.2022 r.
Data zakończenia projektu: 30.06.2023 r.

Celem projektu jest  podniesienie kompetencji i kwalifikacji wśród min. 32 Uczniów i 5 nauczycieli/lek kierunku technik grafiki i poligrafii cyfrowej w Technikum Zawodowym prowadzonym przez Centrum Kształcenia Nauka w Pile poprzez objęcie wsparciem 40 uczniów zajęciami i kursami zawodowymi, zajęciami rozwijającymi kompetencje kluczowe dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, indywidualnym i grupowym doradztwem zawodowym, przeprowadzeniem staży uczniowskich dzięki nawiązaniu współpracy z lokalnymi pracodawcami, doposażenie 2 pracowni kształcenia praktycznego oraz objęcie 5 nauczycielek kształcenia zawodowego szkoleniami i kursami

Projekt jest całkowicie bezpłatny, tj. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 8: Edukacja,  Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy. Programu Operacyjnego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

Chętnych do udziału w Projekcie zapraszamy do biura projektu lub do kontaktu mailowego lub telefonicznego:    

Biuro projektu:                                   

ul. Hoża 1, 60-591 Poznań                          

tel.: + 61 642 98 63

 

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania: