Z pracy do pracy

Tytuł projektu: Z pracy do pracy

Realizator: Fundacja Dar Edukacji w partnerstwie z Fundacją Inicjowania Rozwoju Społecznego

Siedziba główna/biuro projektu: ul. Hoża 1, 60-591 Poznań. tel. 791 442 142

Okres realizacji: od 2019-03-01 do 2020-09-30

Projekt skierowany do:

W 100% do osób zwolnionych, osób przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn niedotyczących pracownika w wyniku procesów restrukturyzacyjnych, adaptacyjnych i modernizacyjnych przedsiębiorstw z obszaru województwa wielkopolskiego.

Struktura grupy docelowej:

a) 20(10K10M )osób zwolnionych do 6 m-cy od rozpoczęcia udziału w projekcie z przyczyn nie dotyczących pracownika

b) 41(18K23M) osób przewidzianych do zwolnienia

c) 5(2K3M) osób zagrożonych zwolnieniem

Dotacje na otwarcie działalności gospodarczej będą kierowane do osób z punktu a i b.

Projekt oferuje:

– diagnozę kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (dotyczy wyłącznie osób aplikujących o otrzymanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej);

– wsparcie doradcy zawodowego;

– szkolenia zawodowych podnoszące kwalifikacje i umiejętności – dla 36 osób;

– pośrednictwo pracy wspierające znalezienie zatrudnienia;

– wsparcie szkoleniowo-doradcze z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej;

– dofinansowanie na otwarcie działalności gospodarczej dla 18 osób w wysokości do 24 350,00 zł (kwota dotacji pomniejszona o podatek VAT, jeśli występuje);

– wsparcie pomostowe finansowe dla 18 osób wypłacane przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności w wysokości do 1 000,00 zł (kwota dotacji pomniejszona o podatek VAT, jeśli występuje);

– wsparcie pomostowe doradcze wspierające w prowadzeniu działalności gospodarczej

Cel projektu:

Wzrost szans na rynku pracy 66(30K/36M) osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem z pracy lub zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika w wyniku procesów restrukturyzacyjnych, adaptacyjnych i modernizacyjnych przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego poprzez wsparcie w ramach doradztwa zawodowego, IPD, szkoleń, w tym szkoleń z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, pośrednictwa pracy, bezzwrotnych środków na otwarcie DG oraz wsparcia pomostowego w okresie od 01.03.2019 do 30.09.2020r.

Projekt przewiduje znalezienie zatrudnienia przez minimum 50% grupy docelowej, tj. 33 osoby.

Całkowita wartość projektu: 1 037 419,25 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego: 985 548,28 zł