dokumenty związane z udziałem w Projekcie

W załączeniu przedstawiamy regulamin przyznawania środków finansowych, na podstawie którego oceniane będą biznesplany, a także wypłacane będzie wsparcie finansowe. Zamieszczony zostaje również wzór biznesplanu, który przygotują Państwo do ubiegania się o bezzwrotne środki finansowe.
Dodatkowo zajdą Państwo wnioski o zwroty kosztów dojazdu oraz opieki podczas szkoleń i doradztwa, o które mogą się Państwo ubiegać w ramach projektu.
Niebawem zostanie zamieszczona informacja o składzie grup szkoleniowych oraz grafiki szkoleń.
Wniosek_ Zwrot kosztów dojazdu
Wniosek_ Zwrot kosztów opieki