wyniki rekrutacji uczestników projektu „WŁASNA FIRMA” w ramach kolejnego naboru do grupy III i IV.

Miło nam ogłosić wyniki rekrutacji uczestników projektu „WŁASNA FIRMA” w ramach kolejnego naboru do grupy III i IV.

W ramach III tury rekrutacji:

  • wpłynęło 23 formularzy zgłoszeniowych;
  • do etapu II rekrutacji przystąpiło 23 osób;
  • poziom min. 60% punktów w ramach II etapu rekrutacji uzyskało 23 kandydatów;
  • do udziału w projekcie zostało zakwalifikowanych ostatecznie 23 uczestników: 16 Kobiet, 7 Mężczyzn

Zapraszamy do zapoznania się z listami rankingowymi (oddzielnie dla Kobiet i Mężczyzn)!

Wszystkim zakwalifikowanym osobą GRATULUJEMY!! POWODZENIA W ROZWIJANIU SKRZYDEŁ WŁASNEGO BIZNESU! ”