Dotacje wciąż czekają…

W związku z dotychczasowym przebiegiem procesu rekrutacji Fundacja Dar Edukacji przedłuża czas na złożenie formularzy rekrutacyjnych do projektu
RPDS 8.3.„Własna Firma”.

Dokumenty można składać do biura projektu w formie papierowej lub drogą mailową do dnia 20.04.2017 r.!

Przedsiębiorcze Kobiety – już wkrótce rekrutacja!

Już w lutym otworzymy rekrutację do projektu dotacyjnego na terenie Wielkopolski.Już w lutym otworzymy rekrutację do projektu dotacyjnego na terenie Wielkopolski. Jak można domyślić się po tytule – projekt skierowany jest wyłącznie do kobiet. Można uzyskać wsparcie szkoleniowo – doradcze oraz prawie 23000 dotacji inwestycyjnej + 11000 dotacji pomostowej.

Więcej informacji na podstronie projektu: daredukacji.pl/przedsiebiorcze-kobiety

Własna Firma – przedłużyliśmy rekrutację!

W związku z dotychczasowym przebiegiem procesu rekrutacji Fundacja Dar Edukacji przedłuża czas na złożenie formularzy rekrutacyjnych do projektu „Własna Firma”.

Dokumenty można składać do biura projektu w formie papierowej lub drogą mailową do 20.01.2017 r.!

Pozdrawiam zespół Biura projektów
we Wrocławiu.

Własna Firma – rusza rekrutacja

Informujemy, że zgodnie z §3 pkt 3 „REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

OGŁASZAMY REKRUTACJĘ UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU
„Własna Firma”.

NABÓR FORMULARZY REKRUTACYJNYCH ODBĘDZIE SIĘ W TERMINIE
22.11.2016 r.-08.12.2016 r.

FORMULARZE REKRUTACYJNE należy odstręczyć do biura projektu osobiście lub pocztą tradycyjną na adres:

Biuro Projektu „Własna Firma” ul. Złotostocka 21 A Wrocław,

lub pocztą e-mail  (w formie podpisanego skanu) na adres wroclaw@daredukacji.pl

Za datę rejestracji formularza uznaje się datę wpływu dokumentu do biura projektu.

Pliki do pobrania:

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

FORMULARZ REKRUTACYJNY – wersja edytowalna

Ruszyła rekrutacja do projektu Rozwój – praca, dobra płaca!

Ruszyła rekrutacja do projektu Rozwój – praca, dobra płaca! współfinansowanego przez Unię Europejską. W ramach projektu otrzymasz doradztwo zawodowe i psychologiczne, porady prawne, kursy zawodowe (+stypendium) oraz PŁATNY STAŻ! zgłoś się już dziś.

OPIS PROJEKTU