Z PRACY DO PRACY – WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA

Poniżej publikujemy wstępną listę wniosków rekomendowanych do dofinansowania. Na adresy mailowe wskazane w formularzach rekrutacyjnych zostaną wysłane oceny biznesplanów.
Osoby wykazane w polu „Dofinansowanie/ rezerwa finansowa” zostały zakwalifikowane do dofinansowania jednak ich sytuacja może ulec zmianie po rozpatrzeniu odwołań.
W zakresie ocen informujemy, iż dodatkowe punkty za zatrudnienie nie były przyznawane jeśli w biznesplanie nie była wypełniona rubryka dotycząca zatrudnienia, ponieważ wpływało to na pozostałe sekcje biznesplanu. Osobom, które nie uzyskały minimum punktowego również w/w punkty dodatkowe nie przysługiwały.
Jednocześnie informujemy, iż działalności które wpisały się w branże SMART zobowiązane są przy założeniu działalności do wykazania PKD głównego odpowiadającego branży SMART (kody nie mogą być poboczne).
Zgodnie z regulaminem przyznawania środków finansowych osobom zakwalifikowanym do rezerwy finansowej, listy rezerwowej i osobom, które nie uzyskały wymaganego minimum punktowego przysługują odwołania, które należy przygotować w wersji elektronicznej (zeskanowane) wraz z podpisem, a następnie przesłać na adres mailowy poznan@daredukacji.pl, a także dostarczyć w wersji papierowej na adres biura projektu (ul. Hoża 1, 60-591 Poznań). Należy podkreślić, iż odwołanie nie jest uzupełnieniem informacji w biznesplanie lecz uargumentowaniem w jakim zakresie Uczestnik projektu nie zgadza się z oceną eksperta.
Procedura odwoławcza będzie trwać 5 dni roboczych od daty opublikowania listy. Po zakończeniu procedury odwoławczej zostanie ogłoszona ostateczna lista rankingowa. Wtedy będą Państwo zobowiązani do otwarcia działalności gospodarczych, a następnie zostaną zabezpieczone oraz podpisane umowy na wypłatę bezzwrotnej dotacji. W razie pytań proszę kontaktować się z koordynatorem projektu pod numerem telefonu: 730 101 169.
Serdecznie gratulujemy osobom wstępnie zakwalifikowanym do dofinansowania!